^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

TOR PRZESZKÓD

 

Zestaw sportowy daje wiele możliwości tworzenia własnych torów przeszkód, co pobudza kreatywność i twórcze myślenie dzieci.

Umożliwia czołgania, przeskakiwania, rzutu do celu, omijania. Jest dla dzieci atrakcyjną formą aktywności fizycznej, która rozwija zdolności motoryczne  i ogólny rozwój dziecka.

Pokonywanie takiej ścieżki aktywności pobudza spostrzegawczość, myślenie sekwencyjne oraz wyostrza zmysły. W zależności od przyjętych zasad  uczy współpracy i uczciwej rywalizacji.